Een droom komt uit … als je er hard genoeg aan werkt

De afgelopen jaren hebben onze voorgangers zich gefocust op het ombouwen van een vrachtschip tot een schip voor vaartochten voor mensen met een beperking.
Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur in september is er nog heel veel gebeurd aan het schip. Een markante mijlpaal vond plaats op 17 november. Toen voer het schip voor het eerst. Naar Zwolle, om de dag erop dienst te kunnen doen als boot voor de intocht van Sinterklaas. Spannend was dat, want er moest de week daarvoor nog veel gebeuren om het schip op tijd klaar te krijgen. Dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers is dat gelukt. Zeer veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt om zover te komen!

Het komende half jaar ligt het accent op de afwerking van het schip: de keuken, de bedden, de inrichting van de kombuis, de potten en pannen, het porselein en glaswerk, het beddengoed en de gordijnen. Zodat we komende zomer daadwerkelijk onze eerste vaartochten kunnen gaan maken. Die nieuwe mijlpaal troffen wij bij ons aantreden aan: varen voor de doelgroep in de zomer van 2018. We hebben ons niet afgevraagd of dat zou lukken, we stellen alles in het werk om te zorgen dát dit lukt. Door fondsen aan te schrijven om het financieel mogelijk te maken. Door bedrijven te vragen goederen en specialistische arbeid aan ons ter beschikking te stellen. Door nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de handen die op het schip nodig zijn. Door iemand vanuit het bestuur (Eise Ebbelink) vrij te maken die gespecialiseerd is in het organiseren van projecten en die projectleider Zas Bousema en ‘zijn’ vrijwilligers ondersteunt.

Daarnaast, want daar zijn wij als huidige bestuur door onze voorgangers speciaal voor aangezocht, gaan wij ons nu ook focussen op de vaartochten zelf. Er moeten ligplaatsen geregeld, zowel de opstapplaatsen voor onze gasten als een ligplaats voor de winter. De boekingen moeten georganiseerd. Dat kunnen wij niet zelf, dus daar huren wij een bedrijf voor in dat gespecialiseerd is in reizen voor mensen met een beperking. Er wordt in beeld gebracht waar ons schip overal mag afmeren en wat de havengelden ons dan gaan kosten. We gaan ons in de markt oriënteren wat voor soort reizen wij moeten organiseren voor onze potentiële doelgroepen. En last, but not least, zoeken wij schippersechtparen, die niet alleen het schip willen varen, maar ook de nodige verzorging van de gasten op zich willen nemen. Bij voorkeur vrijwillig, natuurlijk. En ook daarvoor worden nu de nodige relaties gelegd.

Ik heb gemerkt dat velen hebben gedroomd over de formule van Schipper Mag Ik Ook Eens Varen. Als we erin slagen goede samenwerking en energieke daadkracht in stand te houden en de hulp van buitenaf voortgezet wordt, dan gaat deze droom in de zomer van 2018 uitkomen!

Hartelijk dank en hartelijke groet aan alle vrijwilligers en relaties,

Schipper Mag Ik Ook Eens Varen

René Mos
Voorzitter