Voortgang werkzaamheden

Hier ziet u een impressie van de werkzaamheden die door onze enthousiaste vrijwilligers met veel inzet zijn uitgevoerd op het schip. Naast dat er al heel veel werk is verzet liggen we ook nog mooi op schema. Ook is goed te zien hoe het schip transformeert van de oude situatie naar de nieuwe, waarbij de kamers zich al duidelijk zichtbaar zijn. Onze vrijwilligers zijn als een dolle te keer gegaan en het resultaat mag er dan ook zijn.

Er is al heel veel werk verzet. Maar voor de eerste vaart moet er nog wel het een en ander gedaan worden, en ook dat zal lukken. Wij gaan er van uit dat in de nabije toekomst nog meer vrijwilligers zich melden om een en ander aan het schip te gaan uitvoeren. Wat kan zo’n project toch mooi zijn als er veel mensen de schouders onder zetten!