---

De Corona-crisis treft ook onze stichting dit seizoen. Nu de RIVM-maatregelen in het land weliswaar wat worden verruimd, geldt voor ons schip dat we ons moeten houden aan het protocol dat er bestaat voor vakanties op campings en recreatieparken en het protocol voor cruiseschepen. Het bestuur heeft uitgebreid overleg gehad met de GGD en de gemeente Zwartewaterland. Er zijn adviezen gevraagd en ontvangen vanuit het professionele bedrijfsleven over de vraag hoe we aan boord van het schip de 1.5 meter norm kunnen realiseren. Onze conclusie is dat dit NU onvoldoende kan worden waargemaakt waarbij in acht wordt genomen dat veel schippers en matrozen van onze bemanning op basis van hun leeftijd behoren tot de risicogroepen. Bovendien behoren ook veel van onze gasten tot de risicogroepen.

Met pijn in het hart hebben we op  grond van bovengenoemde overwegingen besloten om dit seizoen geen tochten te gaan verzorgen. De gezondheidsrisico’s voor gasten en bemanning worden  te groot geacht.

Met de gasten en klanten wordt er gekeken naar oplossingen voor de gemaakte boekingen voor dit seizoen. Reizen worden naar het volgend jaar door geboekt, en/of kunnen worden geannuleerd zonder extra kosten. 

We zijn bezig om een plan te maken dat voor ons een financieel vangnet moet worden. In dit plan kunnen ook persoonlijke steunbetuigingen passen in de vorm van een gift.

Het bestuur.
Ad Akkerman, Eise Ebbelink, Marc Westenberg, Jan Sije Huismans en Jan van Popta. 

Gelukkig is er ook nog goed nieuws. Onze nieuwe ambassadeur, naast Thecla Bodewes, is Edward Zwitser van de KNRM. Hij is daar perswoordvoerder en fondsenwerver. Hij is goed ingevoerd in de scheepswereld en heeft veel contacten. Hij is spreker voor de KNRM en houdt lezingen voor businessclubs en watersportverenigingen. Hij gaat onze stichting vertegenwoordigen naar de buitenwereld en naar de externe contacten. Hij woont in Hasselt en kent onze stichting en het schip.  Kijk op de site van de KNRM en je krijgt een indruk van die vrijwilligersorganisatie. 

NB wij zijn dit jaar met de Jonathan ook lid geworden van de KNRM. 

---

Het is heel fijn dat we een garantie-subsidie hebben ontvangen van € 5.000 van een fonds uit Utrecht: de RDO Balije van Utrecht. Het bedrag was ons eerder toegezegd, nu is het uitgekeerd. We hadden dat aangevraagd om de kosten  van de ombouw van de roef te dekken. We zijn er nog niet, maar dit is een mooie ondersteuning die we goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank. 

---

Royal-Maritiem heeft meegewerkt aan het glaspakket van ons schip de Jonathan.
Royal-Maritiem deed dit om zijn glaskennis en kunde voor een breed publiek in te zetten en samen te werken aan een mooiere samenleving.
Wij zijn blij met deze samenwerking.

---

Ad Akkerman, voorzitter van stichtingsbestuur gaf in april 2020 een interview aan de Stadskoerier over de gevolgen van de coronacrisis voor de Jonathan. Op de foto hierboven het interview.
Hier de link voor de Stadskoerier, het artikel staat op bladzijde 5.
https://issuu.com/brugmedia/docs/220420-stadskoerier

De Jonathan ligt nu nog bij scheepswerf Admiraal in Hasselt, maar gaat medio juli terug naar de vaste plek aan de Grintwal te Hasselt. In het najaar starten de vrijwilligers weer met de verbouw / afbouw van het roefje. Dan is die klus in ieder geval geklaard. 
Meer nieuws in de volgende Nieuwsbrief en op de website.

---
---

Agenda

 --

---