---

Het bezoek van 8 leerlingen van de middelbare school Greijdanus uit Zwolle is voorlopig gecanceld. Het plan was dat 8 leerlingen op 9 oktober een middag gingen helpen om de Jonathan schoon te maken en wat te schilderen. Deze activiteit paste in hun project “maatschappelijke oriëntatie”.  Zwolle Doet heeft dit georganiseerd. We werken daar al een aantal jaren goed mee samen. Door de corona is dit echter uitgesteld en verschoven naar mei 2021.

---

Het college van Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland staat heel positief tegenover onze stichting. We hebben met hen jaarlijks overleg. Het resultaat is dat we nu formeel voor 2021 een tijdelijke ligplaats hebben aan de Grintwal. We zijn er blij mee.

---

Op 6 oktober heeft het schip een tocht gemaakt naar Kampen om te bunkeren. Het vuile water is afgegeven, schoon water ingenomen en de tanks zitten weer vol met diesel. De bemanning bestond uit een aantal schippers en matrozen die met deze tocht ervaring op deden en leerden om te gaan met het schip. Zo werken we aan het professionaliseren van de bemanning door regelmatig te trainen.

---

De oude reddingsvesten zijn gekeurd. Het bleek dat ze te oud waren om nog langer veilig  te kunnen gebruiken. Het bedrijf Nautische Unie uit Delfzijl heeft ons gesponsord door 6 nieuwe reddingsvesten met een flinke korting te leveren.     

---

Bestuurswisseling

In het bestuur neemt de penningmeester Marc Westenberg afscheid na een periode van 4 jaar. Hij wordt opgevolgd door de heer Jaap Uithof uit Hasselt (foto rechts).  
Marc, bedankt voor je inzet en we zijn blij met de komst van Jaap.

---

BBQ

We hadden op 10 oktober een ontmoeting met alle vrijwilligers gepland aan boord van de Jonathan. Een hapje en een drankje om elkaar weer echt te zien en te spreken. Helaas hebben we het afgeblazen gezien de stijgende corona-cijfers.

Rabo Clubsupport

We doen dit jaar weer mee aan deze actie van de RABO bank. Iedereen die een rekening heeft bij de RABO bank en lid is (iedere rekeninghouder kan gratis lid worden), kan stemmen op ons. Hoe meer stemmen we krijgen, des te meer geld we krijgen.


Dus: Zeg het voort en stem op ons. Kan tot uiterlijk 25 oktober.

We hebben € 10.000 van het Oranje Fonds gekregen! Een prachtige steun voor onze stichting. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijnen iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Hartelijk dank !

Agenda

-

---