---

In november ontvingen we een mooie donatie van de Zwolse Gasthuizen. De donatie is bestemd voor het aankopen en installeren van een hydraulische kraan waarmee de loopplank van ons schip de Jonathan kan worden opgetild als we vertrekken en aankomen. Hartelijk dank hiervoor!

Zaterdag 13 november was het weer zover. De Sint en zijn Pieten kwamen naar Zwolle. Zij kwamen met Pakjesboot 12 via het Zwarte Water Zwolle binnen varen. (zie foto links).

Op het het Rodetorenplein stond een grote groep kinderen met ouders op de Sint te wachten om hem welkom te heten en nieuwsgierig naar wat de Sint had meegebracht. 

Het is mooi dat wij ook aan dit kinderfeest een bijdrage konden leveren.  

Onder het bestuur van de Jonathan is een commissie gevormd met de naam “De Vrienden van de Jonathan”.

Het doel is om mensen die onze stichting een warm hart toedragen, te vragen om als Vriend een financiële bijdrage te schenken voor de jaarlijkse exploitatie van het schip.

In deze commissie hebben Nettie Roes, Leen van Stappen, Rob Drost en Dianco de Vries zitting.

Op vrijdag 26 november kwam Roy de Witte, lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, samen met Bianca Talen, manager van Zwolle Doet, op bezoek op de Jonathan. Ze kwamen daar in het kader van het uitreiken van de Overijsselse Vrijwilligersprijs. 

We hadden de boot er speciaal daarvoor feestelijk ingericht. Hoewel het slachtoffer dacht dat we een bespreking hadden met een andere belangrijke man wist hij niet dat het om een Prijs ging en al helemaal niet dat hij die kreeg. 

We hadden als bestuur zijn vrouw Fieke in het complot betrokken en dat lukte. Jan Sije had een mooie presentatie gemaakt voor het bezoek, maar de film van Lex Olthof, die door de provincie was gesponsord, leek op het laatste moment een betere keuze. 

En ja daar stond onze Jan van Popta, hij was winnaar geworden van de Overijsselse Vrijwilligersprijs. Ivm Corona in een klein gezelschap aan boord en daarna buiten op het dek. Jan was verbaasd dat uitgerekend hij als winnaar was uitverkoren. 

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om Roy het schip te laten zien en we hebben met hem een vervolgafspraak gemaakt op het provinciehuis in Zwolle. 

Tijden de prijsuitreiking memoreerde Bianca Talen van Zwolle Doet nog eens hoe bijzonder ze het initiatief en onze werkwijze vindt. We werden er allemaal een beetje verlegen van. 

Namens het bestuur
Ad Akkerman 

In tegenstelling tot eerdere jaren hebben we voor het nieuwe seizoen geen gedrukte folder meer. We hebben nu een flyer die we digitaal verspreiden. Dit spaart papier en kosten. De flyer is te bekijken via onderstaande link

Bekijk hier de nieuwe flyer.

Foto rechts: De nieuwe flyer 2022 wordt gepresenteerd aan Gerda van ’t Land van het reisbureau Buitengewoon Reizen 

Super trots op al die vrijwilligers die al jaren lang aan deze mooie klus werken. En ook op ons bestuursteam ! En de Vrienden Van de Jonathan. Samen maken we het verschil voor mensen met een beperking. Fijne feestdagen allemaal. En je kunt donateur worden hoor!
Met deze woorden deelde onze voorzitter Ad Akkerman het Stentor-artikel op zijn facebookpagina. 

---
---
---

Agenda

 De eerste boekingen voor 2022 komen binnen.


---