Beschermheer/Vrouw

Thecla Bodewes

Zakenvrouw van het jaar 2011 en directeur/eigenaar van de Scheepswerven Bodewes in Hasselt, Meppel, Kampen en Harlingen.

“Omdat in mijn ­ filosofie maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk onderdeel van ondernemen is, vind ik het geweldig beschermvrouwe èn adviseur te zijn voor de stichting. Het mede mogelijk maken van onbezorgde vakanties op het water voor mensen die maar al te vaak tussen wal en schip vallen, heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. Wat zou het fantastisch zijn als ‘Zwolle’ dit project tot een groot succes weet te maken!”

De heer H.J. Meijer

Burgemeester van Zwolle

“In Zwolle vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daar zetten wij als bestuur van de stad hoog op in. Dit principe willen we toepassen op alle aspecten van de samenleving. En het is ook nodig dat we dat doen, want de gemeente kan niet alles alleen. Mensen beschikken over waardevolle talenten die we graag maximaal benutten voor de stad en demensen van de stad. De initiatiefnemers van ‘Schipper mag ik ook eens varen?’ zijn een mooi bijvoorbeeld. Zij zetten zich met enthousiasme en betrokkenheid in om mensen met een beperking te laten genieten van een kleinschalige, meerdaagse vaarvakantie. Daarmee voorzien zij in een grote behoefte. Zij dragen er zo aan bij dat iedereen mee kan doen; ook deze mensen en hun families die een verzetje zo hard nodig hebben. Daarom ben ik graag beschermheer van ‘Schipper mag ik ook eens varen?’ De activiteiten van deze stichting wil ik van harte bij u aanbevelen. Als iedereen ook hieraan mee doet, dan wordt hun project een heel groot succes!”