Bestuur

 

Voorzitter:  Ad Akkerman

Penningmeester:  Jaap Uithof

Secretaris:  Jan van Popta

Bestuursleden:  Eise Ebbelink en Jan Sije Huismans

Het bestuur doet zijn taken zonder beloning. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.