CORONA

De Corona-crisis treft ook onze stichting dit seizoen. Nu de RIVM-maatregelen in het land weliswaar wat worden verruimd, geldt voor ons schip dat we ons moeten houden aan het protocol dat er bestaat voor vakanties op campings en recreatieparken en het protocol voor cruiseschepen. Het bestuur heeft uitgebreid overleg gehad met de GGD en de gemeente Zwartewaterland. Er zijn adviezen gevraagd en ontvangen vanuit het professionele bedrijfsleven over de vraag hoe we aan boord van het schip de 1.5 meter norm kunnen realiseren. Onze conclusie is dat dit Nu onvoldoende kan worden waargemaakt waarbij in acht wordt genomen dat veel schippers en matrozen van onze bemanning op basis van hun leeftijd behoren tot de risicogroepen. Bovendien behoren ook veel van onze gasten tot de risicogroepen.

Met pijn in het hart hebben we op  grond van bovengenoemde overwegingen besloten om dit seizoen geen tochten te gaan verzorgen. De gezondheidsrisico’s voor gasten en bemanning worden  te groot geacht.

Met de gasten en klanten wordt er gekeken naar oplossingen voor de gemaakte boekingen voor dit seizoen. Reizen worden naar het volgend jaar door geboekt, en/of kunnen worden geannuleerd zonder extra kosten. 

We zijn bezig om een plan te maken dat voor ons een financieel vangnet moet worden. In dit plan kunnen ook persoonlijke steunbetuigingen passen in de vorm van een gift.

Ad Akkerman, Eise Ebbelink, Marc Westenberg, Jan Sije Huismans en Jan van Popta.