Gift tbv roef

Het is heel fijn dat we een garantie-subsidie hebben ontvangen van € 5.000 van een fonds uit Utrecht: de RDO Balije van Utrecht. Het bedrag was ons eerder toegezegd, nu is het uitgekeerd. We hadden dat aangevraagd om de kosten  van de ombouw van de roef te dekken. We zijn er nog niet, maar dit is een mooie ondersteuning die we goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank.