Privacyverklaring

De stichting houdt zelf geen bestand van reizigers bij. Boekingen gaan via reisbureau Buitengewoon Reizen. De passagierslijst wordt aan de dienstdoende schipper overhandigd en na de vaartocht vernietigd.

Reizigersverslagen en -afbeeldingen worden geplaatst als ze door henzelf zijn aangereikt. De Stichting doet dat niet uit zichzelf en zal dat niet doen zonder vooraf verkregen toestemming.

Er wordt een bestand bijgehouden van vrijwilligers, bedoeld voor de interne communicatie.

Communicatie over onze zakelijke partners vindt altijd in overleg plaats en na verkregen toestemming.

De uitgebreide privacyverklaring is – met opgaaf van reden – op te vragen via de mail:
info@schippermagikookeensvaren.nl