ANBI erkend goed doel

De ANBI-status heeft als voordeel dat een particuliere donateur zijn gift fiscaal kan aftrekken voor de inkomstenbelasting. Een bedrijf dat ons sponsort of een donatie geeft in de vorm van een korting, kan deze aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Hier zijn we heel blij mee. Voor de Jonathan en de stichting een goede erkenning van de professionaliteit waarmee er wordt gevaren en gewerkt.

Onze inzet is om maatschappelijke deelname, integratie en emancipatie van mensen met een beperking te bevorderen en het isolement waarin velen zich bevinden terug te dringen. Daar horen natuurlijk ook hun naaste familieleden en directe verzorgers bij. Dat doen wij door zorgeloze, meerdaagse vaartochten voor mensen met een beperking te houden.

Onze bedrijfsfilosofie stoelt op de volgende pijlers:

  1. Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit
  2. Minimaliseren van de vaste bedrijfskosten middels de inzet van fondsen, donateurs, schenkingen en vrijwilligers
  3. Het zo laag mogelijk houden van de vaarprijs voor mensen met een beperking middels de inzet van giften, schenkingen, donaties.

Dit houdt tevens in dat wij ons schip niet inzetten voor commerciële activiteiten of groepen, waarin onze doelgroep niet centraal staat.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en maken spaarzaam gebruik van hun recht op het declareren van onkosten. De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en hebben alleen recht op vergoeding van hun onkosten. Dat gebeurt op declaratiebasis met het overleggen van onkostennota’s.

Wordt donateur!

U kunt helpen door donateur te worden van onze stichting. Met deze gelden kunnen we de vraagprijs voor de gasten zo laag mogelijk houden.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Jonathan, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wilt u ook doneren dan kan dat op IBAN rekeningnummer:

NL 18 RABO 0139 2737 86 t.n.v. Stichting Schipper mag ik ook eens varen.