SBBI erkend goed doel

Onze inzet is om maatschappelijke deelname, integratie en emancipatie van mensen met een beperking te bevorderen en het isolement waarin velen zich bevinden terug te dringen. Daar horen natuurlijk ook hun naaste familieleden en directe verzorgers bij. Dat doen wij door zorgeloze, meerdaagse vaartochten voor mensen met een beperking te houden.

Onze bedrijfsfilosofie stoelt op de volgende pijlers:

  1. Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit
  2. Minimaliseren van de vaste bedrijfskosten middels de inzet van fondsen, donateurs, schenkingen en vrijwilligers
  3. Het zo laag mogelijk houden van de vaarprijs voor mensen met een beperking middels de inzet van giften, schenkingen, donaties.

Dit houdt tevens in dat wij ons schip niet inzetten voor commerciële activiteiten of groepen, waarin onze doelgroep niet centraal staat.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en maken spaarzaam gebruik van hun recht op het declareren van onkosten. De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en hebben alleen recht op vergoeding van hun onkosten. Dat gebeurt op declaratiebasis met het overleggen van onkostennota’s.

Wordt donateur!

U kunt helpen door lid te worden van onze Club 100 voor 100. Dat staat voor 100 mensen (meer mag natuurlijk ook) die jaarlijks € 100 overmaken (meer of minder mag ook) om daarmee de vaarprijs zo laag mogelijk te houden.
Als u bij uw overboeking vermeld ‘100 voor 100’, dan kunnen wij jaarlijks de resultaten van uw donatie zichtbaar maken in onze financiële verantwoording. U kunt u desgewenst aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

Overboeken gaat als volgt:
Naam: Stichting Schipper mag ik ook eens varen
IBAN: NL18RABO0139273786
Omschrijving: 100 voor 100